Menu Sluiten

Disclaimer www.floortecmiddenbrabant.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.floortecmiddenbrabant.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Floortec Midden Brabant. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floortec Midden Brabant is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Floortec Midden Brabant.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Floortec Midden Brabant te mogen claimen of te veronderstellen.

Floortec Midden Brabant streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Floortec Midden Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.floortecmiddenbrabant.nl op deze pagina.

Floortec

Floortec levert, onderhoud en renoveert al ruim 15 jaar de vloeren van de Nederlandse huiskamers. Parket schuren, marmer polijsten of nieuwe vloeren plaatsen; Floortec heeft de kennis en de vakmensen voor de juiste beoordeling van de vloer en informeert u graag over de diverse mogelijkheden.

CBW-Erkend

Floortec Midden Brabant is CBW-Erkend. 

Cbw logo

Contact